Dvietes palienē notiks vides mūzikas koncerts „Dabas koncertzāle”

DvietesKonc Foto      Ar mērķi palielināt sabiedrības izpratni par ES aizsargājamajiem biotopiem un pareizu to apsaimniekošanu vides mūzikas koncerts Dabas koncertzāle” top zinātnes un mākslas saskarsmē – zinātnieki, mūziķi, dzejnieki, fotogrāfi un filmu autori kopīgi veido izrādi, kuras galvenais varonis ir daba.

 Kopš 2006. gada Dabas koncertzāles” koncerti risinājušies jau septiņpadsmit pašvaldībās, pulcinot tūkstošiem ģimeņu, pievēršot uzmanību konkrētai sugai dabā un caur to, pastiprinot sapratni par dabas aizsardzības pasākumiem šīs sugas specifiskā biotopā. Koncerti notiek brīvā dabā, un ieeja tajos ir bez maksas.

Dabas koncertzāles” radošā komanda sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi ir noteikusi šī gada dabas, mūzikas, mākslas un video performances norises vietas un varoni. Proti, par 2017. gada varoni izvēlēta augsnes dižslieka (Lumbricus terestris), kas, starp citu, ir šī gada bezmugurkaulnieks.

Sliekas ne tikai apkopj” augsni, bet arī ir kā barības objekts ļoti daudziem dzīvniekiem – gan dažādiem mugurkaulniekiem (sākot no mežacūkas, līdz pat cirslim) gan arī bezmugurkaulniekiem. Vislielākā slieku daudzveidība un kopējais skaits konstatēts upju un ezeru palienēs – mitrājos, kas regulāri pārplūst. Tāpēc Dabas koncertzāles” 2017. gada koncertu vietas izvēlētas palienu pļavās. Tajās dzīvo arī apdraudēti putni – ķikuti, kas barojas gandrīz tikai ar sliekām. 17. jūnijā performances notiks Dvietes palienē, bet 30. jūnijā – Burtnieku novada palieņu pļavās. Kā ierasts, pirms muzikālās daļas ikvienam apmeklētājam praktiskā darbībā būs iespēja uzzināt daudz jauna un interesanta par varoni – slieku. Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti kopā ar zinātnieku Voldemāru Spuņģi ir izstrādājuši 20 zinātniski interaktīvas izziņas un mākslas darbnīcas, lai pasākuma apmeklētāji iepazītu dižsliekas uzbūvi, dzīvesveidu un nozīmi gan attiecīgajā ekosistēmā, gan cilvēka dzīvē.

Latvijā dzīvo 13 slieku sugas, bet ne visas var sastapt jebkurā augsnē, jo tās ir pielāgojušās jeb specializējušās dzīvei gan smilšainās, gan skābākās, gan trūdvielām bagātās augsnēs. Izrādās, slieka tāpat kā ķirzaka spēj ataudzēt jeb reģenerēt zaudētos ķermeņa posmus, kā arī ļoti interesanti notiek jaunās paaudzes veidošanās, jo sliekas ķermenī ir gan sievišķie, gan vīrišķie dzimumorgāni. Sliekas ar savu darbošanos uzlabo augsnē gaisa piekļuvi, bagātina augsni ar barības vielām, virszemē atstājot mazas augsnes bumbiņas”. Iepazīstot dižslieku, iepazīsim arī pazemes pasauli – kukaiņus, kāpurus un tārpus. Lai to visu izzinātu, gan mazie, gan lielie apmeklētāji varēs veidot, zīmēt, diskutēt, skatīties, līdzdarboties.

    Aktuālajai informācijai sekojiet līdzi „Dabas koncertzāles” mājaslapā un sociālajos tīklos, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā.

Foto no vietnes: www.dabaskoncertzale.lv