Dvietes LIFE+ projekta noslēguma seminārs

IMG 0258         25. septembrī Bebrenē notika LIFE+ projekta DVIETE (2010-2015) noslēguma seminārs. Pasākums sākās Bebrenes muižā (vidusskolā), kur projekta grupa pastāstīja par projektā paveikto – projekta vadītājs Edmunds Račinskis informēja par biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas darbu rezultātiem, Ilze Priedniece sniedza prezentāciju par sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumiem un Zaiga Brača stāstīja par projekta finansēm un ieguldījumiem vietējā ekonomikā.

Pēc tam notika projekta partneru – filmu studijas Elm Media – uzņemtās filmas „Palu zeme Dviete” pirmizrāde un projekta grupa pateicās sadarbības partneriem un atbalstītājiem.

       Pēc pusdienām sanāksmes dalībnieki devās nelielā pārgājienā pa Dvietes palieni, kur bija iespēja iepazīties ar biotopu atjaunošanas rezultātiem dabā.

       Seminārā piedalījās 53 cilvēki – zemes īpašnieki un vietējie iedzīvotāji, Vides attīstības un reģionālās attīstības ministrijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, Latvijas Dabas fonda, projekta partneru – Ilūkstes novada pašvaldības, ARK Nature un Elm Media, kā arī Dvietes senlejas pagastu apvienības, Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes, Vides aizsardzības kluba un Latvijas Zaļās partijas pārstāvji, Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas audzēkņi, nacionālo un reģionālo mediju pārstāvji, kā arī citi interesenti.

Ilze Priedniece

IMG 0262

IMG 0270

IMG 0271

IMG 0281

IMG 0296

IMG 0303

IMG 0306

IMG 0310

IMG 0322

IMG 0325

IMG 0328

IMG 0332

IMG 0339