Dvietes kultūras namā tika svinēta Teātra diena

1    30. aprīlī Dvietes kultūras namā tika aicināti tuvāko pagastu un novadu viesi, lai kopā ar Dvietes amatierteātri Nebēdnieki” svinētu Teātra svētkus.

 

Pasākumā piedalījās:

  • Kalna pagasta dramatiskais kolektīvs Vienība” (režisore Sandra Vecumniece) ar skeču Pie daktera”;
  • Zasas kultūras nama amatierteātris (režisore Ieva Malteniece) ar lugu Pīles lidojums”;
  • Dignājas pagasta drāmas kolektīvs Madagurči” (režisore Inta Stroža) ar Miervalža Birzes viencēlienu Sieviešu slimības”;
  • Dunavas pagasta amatierteātris Sateka” (režisore Silvija Krēsliņa) ar skeču Kas man par to būs;
  • Dvietes vokālais ansamblis Rasa” (vadītāja Vita Stapkeviča), kas ar jaukām dziesmām priecēja skatītājus un viesus, kā arī mūsu pašu Dvietes kultūras nama amatierteātris Nebēdnieki (režisore Virgīnija Fjodorova) ar skeču Sapnis vasaras naktī”.

 

dignaja2

n