Dvietes kultūras namā notika senioru un invalīdu atpūtas pēcpusdiena

1

Šī gada 6. oktobrī Dvietes kultūras namā noritēja ikgadējais svētku pasākums senioriem un invalīdiem. Neskatoties uz to, ka klāt ir rudens, pasākuma dienā aiz loga spīdēja saulīte un līdz ar to noskaņojums visiem bija pacilāts.  

Pasākuma svinīgajā daļā uzstājās Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” grupiņa „Lācīši” (skolotājas O. Atroška un I. Kūliņa). Bērni gan dziedāja, gan dejoja, gan arī iekustināja seniorus jautrā rotaļā. Solo dziedāja Monta Pupiņa, bet dzejolīšus skaitīja Odrija Purvinska un Arina Formanicka.

 Ar līksmām un jestrām dejām skatītājus priecēja Ilūkstes novada kultūras centra vecākās paaudzes deju kolektīvs (vadītāja S. Stašāne).

     Mūsu Dvietes senioru kopas „Saulriets” dalībnieki, kas savu iespēju robežās ir nodibinājuši dramatisko grupiņu (tā sacīt – seniori rullē!), aicināja skatītājus ielūkoties senioru ikdienas notikumos.

     Seniorus sveica Ilūkstes novada sociālā dienesta vadītāja I. Svarāne un Dvietes pagasta pārvaldes vadītāja I. Plone. A. Kunicka pastāstīja, kā pagāja šis gads senioru kopai „Saulriets”. Savu svētību deva Dvietes Romas katoļu draudzes pāvests E. Zaksis.

      Pēc koncerta daļas notika saviesīgā daļa – seniori varēja nobaudīt cienastus, parunāt ar sen neredzētiem draugiem un, protams, izdejoties.

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11