Dvietes estrādē aizvadīti Bērnības svētki

P7303601      30. jūlijā Dvietes parka estrādē notika pasākums „Bērnības svētki”. Pasākumā piedalījās 8 bērni: Sintija Strode, Arians Ragels, Ralfs Adernieks, Kristers Kuosa, Gabriela Miltiņa, Karīna Miltiņa, Enija Setkovska un Eliāna Kavinska.

Bērnus Dvietes kultūras namā sagaidīja Vēja un Meža mātes, tur bērniem bija iespēja uzzīmēt saviem vecākiem apsveikumus. Tad bērni kopā ar kūmām devās svētku gājienā uz Dvietes parka estrādi, kur viņus sagaidīja viņu vecāki, vecvecāki, brāļi un māsas, kā arī citi pasākuma apmeklētāji.

Pasākumu vadīja Meža māte (Ineta Greļevska), Vēja māte (Sanita Greļevska) un nerātnais puika Raibulis (Dāvis Greļevskis). Bērnus krustvecāki izšūpoja svētku šūpolēs, vecāki to vēroja, sēžot goda krēslos. Vēlāk bērni saņēma dāvanas, sveica savus vecākus ar pašu sagatavotajiem apsveikumiem, gāja rotaļā un dejoja ar kūmām „Kūmu valsi”. Pasākuma laikā Amanda Aderniece un Anda Šeršņova priecēja visus ar jaukām dziesmām, ko veltīja pasākuma gaviļniekiem. Notika arī kopīga fotografēšanās.

Liels paldies visiem, kas piedalījās, atbalstīja! Paldies Ilūkstes novada domei par iespēju nodrošināt bērniem dāvanas. Paldies Ilūkstes novada kultūras centra apskaņotājam Aināram Blūzmanam par muzikālo noformējumu, Ilūkstes novada kultūras centram – par šūpolēm, Vandai Ramancevičai – par goda krēslu noformēšanu, Dvietes pagasta pārvaldes vadītājai Ivetai Plonei – par uzkopšanas organizēšanu, lai Dvietes parkā notiktu tik jauki svētki, kā Bērnības svētki!


Marija Setkovska

 

 

P7303632

P7303655

P7303665