Dvietes deju kolektīvs ciemojās Vecumnieku novadā

subate dviete asare 19    14. maijā, pateicoties Subates kultūras nama vadītājai Guntai Okmanei, amatiermākslinieki no Subates, Dvietes un Asares ciemojās Vecumnieku novadā.

   Gunta Okmane piedāvāja sadraudzības braucienu uz Vecumnieku novadu Asares amatierteātra vadītājai Gunai Dzenei un Dvietes kultūras nama vidējās paaudzes tautas deju kolektīvam (vadītāja A. Meikšāne). Jau tūlīt pēc ierašanās amatiermākslinieki devās uz Sējas svētkiem Ausekļa dzirnavās (Bārbelē), kur Senioru deju kolektīvs „Ozols” un Dvietes vidējās paaudzes deju kolektīvs, priecēja svētku dalībniekus. Daži iemēģināja roku sējas un stādīšanas darbu veikšanā. Vēlāk amatiermākslinieki devās uz Stelpi, kur bija iespēja nogaršot gardo skābeņu zupu. Vakarā notika krāšņs koncerts, kurā piedalījās Subates, Dvietes, Asares un Stelpes mākslinieki. Koncerta dalībniekus uzrunāja pagasta pārvaldnieks Elmārs Jukonis.

Pēc koncerta bija saviesīgā daļa pie galdiņiem. Akordeonu spēlēja un sadziedāšanos vadīja Iveta Lavrinoviča.

 

Dvietes kultūras nama vadītāja

Marija Setkovska

 

subate dviete asare 31

subate dviete asare 35

subate dviete asare 39

subate dviete asare 52

subate dviete asare 115