Dvietē notiks iedzīvotāju kopsapulce

      Ilūkstes novada pašvaldība aicina Dvietes pagasta iedzīvotājus uz tikšanos Dvietes kultūras namā 1. decembrī plkst. 14.00.
Tiks izskatīti šādi jautājumi:

  • Dvietes sociālo pakalpojumu centra izveide;
  • Dvietes ciemata infrastruktūras attīstība un citi aktuāli jautājumi.

 Laipni aicināti!