Dvietē notika atpūtas pēcpusdiena senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

3    11. oktobrī Dvietes kultūras namā noritēja ikgadējais svētku pasākums senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Pasākuma svinīgajā daļā uzstājās Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” un Bērnu un jauniešu centra bērnu vokālais ansamblis „Varavīksne” (skolotājas O. Lapa un L. Geceviča).

 Bērni gan dziedāja, gan skaitīja dzejoļus, gan arī iekustināja seniorus jautrā rotaļā. Solo dziedāja Elizabele Baltrukeviča un Zane Fjodorova, dzejolīšus skaitīja Aļona Gavko, Elizabete Baltrukeviča un Jana Besprozvannaja. Pasākumu vadīja Viktorija Rītiņa.

Seniorus uzrunāja Dvietes pagasta pārvaldes vadītāja I. Plone un Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs S. Rāzna. Savu svētību deva Dvietes Romas katoļu draudzes priesteris E. Zaksis.

Pēc koncerta notika saviesīgā daļa, kur seniori varēja nobaudīt cienastus, parunāt ar sen neredzētiem draugiem un, protams, izdejoties. Kā pārsteigums pasākuma dalībniekiem bija iespēja piedalīties loterijā. Tika apbalvoti šī gada jubilāri: Beāta Kupšāne, Janina Vuskane, Roberts Lapa un Jāzeps Smikersts. Ar labu garastāvokli un emociju pārpilnu domu seniori devās mājās. Šogad pasākumu apmeklēja kopumā 32 dalībnieki.

 

Dvietes kultūras nama vadītāja

Marija Setkovska

4

7

9

13