Dvietē atzīmēta Latvijas 97. gadadiena

1 Dvietes kultūras namā 14. novembrī tika atzīmēta Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadiena. Pirms sākās svētku koncerts, apmeklētājiem un dalībniekiem bija iespēja nobalsot par Ilūkstes novada himnu.

Sākoties koncertam, skatītāji varēja izbaudīt video „Latvija bilžu rāmītī”, kur fona mūzika bija grupas „Prāta Vētra” dziesma „Mazā bilžu rāmītī”.

Pasākumā vārds tika dots Dvietes pagasta pārvaldes pārzinei Ivetai Plonei, viņa sveica apmeklētājus ar siltiem un jaukiem vārdiem un iededza svētku sveces, lai pasākums sāktos ar siltumu un mīlestību. Pēc uzrunas apmeklētājiem bija iespēja izbaudīt Dvietes vidējās paaudzes tautu dejotāju sniegtās dejas, Dvietes sieviešu vokālā ansambļa „Rasa” dziedātās dziesmas, aicināto viesu no Subates, Subates vokālā ansambļa „Sonāte” dziedātās dziesmas, kā arī īpašo viesu – grupas „Dvinskas muzikanti” dziedājumu.

Pasākuma kulminācija bija Dvietes kultūras nama un Dvietes pagasta novadpētniecības materiālu krātuves darbinieku izveidotā prezentācija „Dviete bilžu rāmītī”, kur apmeklētāji varēja grimt Dvietes vēsturē un apskatīt arī nesen izveidoto Dvietes pagastā. Paldies par sagādātajiem materiāliem jāsaka Dainai Čāmānei, Ērikam Braslim un Sandrai Stašānei.

Pasākuma noslēgumā dalībnieki kopā ar meiteņu ansamblīti „Ābolīši” un Dvietes jaunākās paaudzes pašdarbniecēm nodziedāja dziesmu „Lidojums ar gaisa balonu”.

Pēc pasākuma varēja izdejoties ballē kopā ar grupu „Dvinskas muzikanti”.

Liels paldies pasākuma dalībniekiem, apmeklētājiem! Paldies Andim Ķīsim un Jurim Ostrovskim par pasākuma apskaņošanu!

 

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13