„Draudzīgā aicinājuma” balvu saņem novada domes priekšsēdētājs

IMG 6146Atjaunojot tradīciju, kopš 1994. gada tiek pasniegta Draudzīgā aicinājuma” balva. Draudzīgo aicinājumu” 1935. gadā iedibināja bijušais Latvijas Valsts prezidents Kārlis Ulmanis, kurš savā vārdadienā uzdāvināja bērnības skolai grāmatas un lūdza, lai arī citi atceras savas skolas.

Ilūkstes novads var lepoties, par augstiem sasniegumiem centralizētajos eksāmenos pēdējo gadu laikā šo balvu ir saņēmušas arī mūsu novada skolas – Ilūkstes 1. vidusskola un Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola.

Šobrīd šo ideju popularizē Draudzīgā aicinājuma fonds, un 1997. gadā tika pieņemts nolikums par Draudzīgā aicinājuma medaļas un Goda raksta piešķiršanu cilvēkiem, kuri popularizējuši un atbalstījuši Draudzīgā aicinājuma” idejas.

Draudzīgā aicinājuma” balvas pasniegšanas ceremonija, kas noritēja 28. janvārī Cēsu Valsts ģimnāzijā, šogad Ilūkstes novadam bija īpaša. Goda rakstu un medaļu Sabiedriskais darbinieks” saņēma novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna, savā ikdienā nesot mīlestību un degsmi pret dzimto novadu un sniedzot nenovērtējamu atbalstu skolēnu izaugsmes veicināšanai.

Labie darbi rada ne vien labvēlīgu vidi un skaistāku ikdienu mums pašiem, bet, izpelnoties ievērību, kļūst par iedvesmu arī citiem – nākt un piedalīties novadam un valstij nozīmīgās norisēs.

 

IMG 6139