Dosimies vērot putnus Dvietes palienes dabas parkā!

172 l Putnu verosanas ekskursija       9. aprīlī plkst. 10.00 esiet laipni aicināti piedalīties putnu vērošanas ekskursijā Dvietes palienes dabas parkā. Pulcēšanās pie dabas parka informācijas centra Bebrenes pagasta Putnu salas Gulbjos”. Jāierodas iešanai dabā un laika apstākļiem atbilstošā apģērbā un apavos.

      Ekskursiju vadīs Ilze un Jānis Priednieki. Pēc ekskursijas – pusdienas no lielā katla un radošā darbnīca Putni dzejā”, ko vadīs Raiņa muzeja Tadenavā muzejpedagoģe Lelde Uzkure. Tālr. papildus informācijai: 26109353.