Dibināsim jaunu tradīciju Ilūkstē – ikmēneša svētdienas tirgu!

AFISA TIRGUS    20. martā Ilūkstē plānots iedibināt jaunu tradīciju – ikmēneša tirgus dienu, kas turpmāk notiks katra mēneša trešajā svētdienā. Ielu tirdzniecība paredzēta Stadiona ielas daļā, laikā no plkst. 7.00 līdz plkst. 14.00. Tirdzniecības atļauju izsniegšanas jautājumos aicinām vērsties pie tirdzniecības organizatora Igora (tālr.: 22027942), vai e-pastu ilukstestirgus@inbox.lv

 Iesnieguma forma, lai pieteiktos tirgum

     Vēlamies uzsvērt, ka tirgotājiem jānodrošina visas likumdošanā paredzētās prasības!