Diānas Žuromskas darbs – labāko darbu vidū konkursā „Lai gals top sākums”

Aspazijas konkurss   2015. gads ir Aspazijas un Raiņa  gads, jo abiem dižajiem dzejniekiem  šogad  svinējām  150. dzimšanas dienu.Latviešu  valodas  un  literatūras  skolotāju  asociācija (LVLSA) izsludināja  konkursu, kurā  varēja  piedalīties 4.-12. klašu  skolēni.  Mūsu  skolas  7. klases  skolniece Diāna Žuromska, skolotājas  Lāsmas  Šeršņovas  mudināta, arī  piedalījās šajā  konkursā.  Diānai  vajadzēja uzrakstīt apsveikumu dzejniecei dzimšanas dienā, tematiski papildinot to ar zīmējumu.

    Latviešu  valodas  un  literatūras  skolotāju  asociācija (LVLSA) izsludināja  konkursu, kurā  varēja  piedalīties 4.-12. klašu  skolēni.  Mūsu  skolas  7. klases  skolniece Diāna Žuromska, skolotājas  Lāsmas  Šeršņovas  mudināta, arī  piedalījās šajā  konkursā.  Diānai  vajadzēja uzrakstīt apsveikumu dzejniecei dzimšanas dienā, tematiski papildinot to ar zīmējumu. 

    Žūrija vērtēja vairāk kā 200 iesūtītos darbus, un liels gandarījums  bija  par  to, ka  savā  klašu  grupā  Diānas darbs tika  iekļauts 18 labāko darbu  vidū. Vēl  joprojām  Diānas darbs ir  apskatāms Aspazijas  muzejā  Dubultos (Aspazijas  māja Jūrmalā).

    Šī  gada  26. novembrī  Diāna  kopā  ar skolotāju  Lāsmu  tika  uzaicinātas  piedalīties  LVLSA  rīkotajā  konkursa  laureātu  apbalvošanas  noslēguma  sarīkojumā  „Lai  gals  top  sākums”, kurš  notika  Rīgas  latviešu  biedrības  Baltajā  zālē. Šajā  pasākumā  tika  godināti  visi  konkursa  laureāti. Arī  Diāna  no  asociācijas  valdes  priekšsēdētājas  saņēma  daudzināšanas  rakstu  par  radošumu, centību  un  drosmi  piedalīties  konkursā.

    Liels paldies  Ilūkstes  novada  domei  par iespēju  apmeklēt  šo  pasākumu!