Desmito reizi novadā izskanējis vokālās mūzikas konkurss „Balsis”

IMG 9517    26. februārī Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrā izskanēja Ilūkstes novada vokālās mūzikas konkurss Balsis – 2016”. Konkursam šajā gadā aprit 10 gadi! Skolēnu interese, pedagogu profesionālais darbs un atsaucība ir sekmējuši konkursa Balsis” tradīcijas nostiprināšanos.

Konkursa   žūrijas komisija, kuras sastāvā bija Inga Ašķiļaneca (Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas vokālā pedagoģe), Vita Stapkeviča (mūzikas skolotāja) un Sanita Plone (Ilūkstes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas speciāliste) izvērtēja vokālo ansambļu sniegumu.

Konkursantus sveica Ilūkstes novada mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Maija Žigajeva. Prieks, ka konkursu vēroja un par saviem audzēkņiem pārdzīvoja Subates pamatskolas direktors Jāzeps Mačuks.

Kā pirmie konkursā uzstājas mājinieki – Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra jauniešu vokālais ansamblis Ieklausies” (vadītāja Daina Paukšte). Anketā par sevi meitenes raksta: Esam 10 jaukas meitenes ar vispusīgām interesēm – gan dziedam, gan dejojam deju kolektīvos, gan spēlējam teātri, gan muzicējam citos kolektīvos.” Kā nākamie konkursā dziedāja Eglaines pamatskolas 2.-5. klašu vokālais ansamblis (vadītāja Maija Žigajeva), kas anketā par sevi raksta: Dziedam savam un citu priekam!” Konkursa noslēgumā dziedāja Subates pamatskolas 5.-9. klašu vokālais   ansamblis (vadītāja Daiga Martinsone). Par sevi Subates dziedātājas saka: Dziesma mūs stiprina, dziesma mūs vieno!”

Ar žūrijas komisijas lēmumu 1. pakāpes diploms tika piešķirts Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra vokālajam ansamblim Ieklausies” (vadītāja Daina Paukšte), 3. pakāpes diplomu  saņēma Subates pamatskolas vokālais ansamblis (vadītāja Daiga Martinsone) un Eglaines pamatskolas vokālais ansamblis (vadītāja Maija Žigajeva).

   Konkursu vadīja un dzeju lasīja Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra teātra pulciņa Brīnumdari” meitenes: Dinija Rimoviča, Alīna Kovaļčuka un Vita Ivanova (skolotāja Mairita Rimoviča).

   Noslēgumā vēlamies pievienoties Subates meiteņu vēlējumam: Lai dziesma mūs stiprina, lai dziesma mūs vieno”!

 

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktore

Vanda Rimša

 

IMG 9518

IMG 9523

IMG 9533

IMG 9534

IMG 9538

IMG 9542

IMG 9545

IMG 9547

IMG 9548

IMG 9551

IMG 9562