Būsim aktīvi – piedalīsimies Lielajā Talkā!

Liela talka 2016 Pulcēšanās sestdien, 23. aprīlī, plkst. 9.00!

Līdzi jāņem: labs noskaņojums, darba cimdi, grābekļi!

 

Ilūkstē:

  • sakopsim meža teritoriju aiz Bebrupītes;
  • sakārtosim teritoriju aiz Ilūkstes katoļu klostera (turpināsim pagājušajā gadā iesāktos darbus)
  • labiekārtosim Zemnieku ielas sporta un atpūtas laukumu

Subatē – sakopsim Ezermalas parku;

Eglainē – sakopsim Lašu pilskalnu;

Dvietē – sakopsim Dvietes parku;

Pilskalnē – sakopsim atpūtas bāzi „Dubezers”;

Bebrenē – sakopsim Akmeņupes dabas taku;

Ilzē – sakopsim Ilzes ciema centru.