Biedrība „Subatieši – sanākam, domājam, darām” īsteno projektu „Āra atpūtas un sporta iespēju piedāvājuma uzlabošana Subatē”

      Biedrība „Subatieši – sanākam, domājam, darām” īsteno ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētā atklātā konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu „Āra atpūtas un sporta iespēju piedāvājuma uzlabošana Subatē” (projekta Nr. 16-03-AL28-A019.2201-000006).

Subate laukums

 

 

Projekta mērķis – izveidot divas atraktīvas, drošas, veselību uzlabojošas, sportiskas atpūtas vietas ģimenēm, bērniem, jauniešiem un senioriem  viņu dzīvesvietā, veicinot pozitīvu dzīves uztveri, kopā būšanas prieku un iespēju gūt jaunas iemaņas  sportojot.

Projekta ietvaros tiks labiekārtots Subates Ezermalas parka laukums, kurā izvietosies jaunas, interesantas bērnu rotaļu laukuma konstrukcijas un āra trenažieri. Tiks uzlabota pludmales volejbola spēļu un turnīru infrastruktūra: jauni pludmales volejbola tīkli un bumbas, šūpuļtīkli skatītājiem un līdzjutējiem. Atpūtas un piknika vietā pie laivu nomas punkta tiks izvietota bērnu rotaļu laukuma konstrukcija, kas dos iespēju te omulīgāk baudīt vasaru ģimenēm ar bērniem.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 23872,37, no kuriem 10% apmērā līdzfinansējumu piešķir Ilūkstes novada pašvaldība. Projektu paredzēts īstenot 2017. gada pavasarī. 

 

Biedrība „Subatieši – sanākam, domājam, darām”