Biedrība „Solis Dabā” dalījās stāstos par projektu īstenošanu

IMG 2583      7. janvārī Eglaines kultūras nama telpās notika biedrības „Solis Dabā” rīkotais Stāstu vakars. Pasākuma laikā „Solis Dabā” biedri stāstīja par paveikto un piedalīšanos programmas „Erasmus+” jauniešu apmaiņas projektos un apmācībās.

  Biedrība „Solis Dabā” ir reģistrēta 2014. gada 10. februārī Subatē. Biedrības aktivitātes ir saistītas ar vidi, resursu ilgtspējīgu izmantošanu, veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Līdz šim biedrības pārstāvji ir vadījuši dažādus seminārus un aktivitātes, kas saistītas ar tādām tēmām kā klimata pārmaiņas un videi draudzīgs dzīvesveids. Biedrība ar savām aktivitātēm piedalījusies „Stendera dienās” Eglainē un jauniešu festivālā „Artišoks” Daugavpilī, organizēti arī dažādi konkursi. 2016. gadā biedrība aizsākusi organizēt pārgājienus aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā – dabas parkos un nacionālajos parkos –, kuros aicināts piedalīties ikviens.

Viena no nozīmīgākajām biedrības aktivitātēm bija „Erasmus+” jauniešu apmaiņas projekts „3xGreen”. Projekts notika Ilūkstē 2015. gada vasarā viesu mājā „Pie Torņa”. Apmaiņā piedalījās 9 Latvijas un 10 Lietuvas jaunieši, kuri kopā iepazina zaļo biznesu, zaļo māju un zaļo atpūtu. Šajā gadā biedrība „Erasmus+” programmas ietvaros realizēs vēl vienu projektu „Chasing footprints of climate change”, kas norisināsies Liepājā no 19. līdz 25. jūnijam, un tajā piedalīsies jaunieši no Latvijas, Lietuvas, Polijas un Bulgārijas.

„Solis Dabā” ne tikai organizē jauniešu apmaiņas projektus Latvijā, bet tās biedri arī aktīvi iesaistās „Erasmus+” projektos un dodas pieredzes apmaiņā uz citām valstīm.

Stāstu vakara laikā Kristiāna un Anastasija dalījās savā pieredzē par jaunatnes darbinieku apmācībām Melnkalnē un Spānijā. Kristiāna stāstīja izmantoto iespēju apmeklēt jaunatnes līderu apmācības „Cherry on the Cake” Melnkalnē. Galvenā tēma, kas tika apskatīta pieredzes apmaiņas laikā, bija projektu rezultātu izplatīšana un redzamības nodrošināšana. Kopīgi ar jauniešiem no 11 dažādām Eiropas valstīm tika izstrādātas un pilnveidotas rezultātu izplatīšanas stratēģijas.

Daudz tika runāts un diskutēts arī par „Erasmus+” jauniešu apmaiņas projektu izstrādes posmiem. Kristiāna uzsvēra, ka šādas apmācības ir svarīgas jauniešiem, kuri pievēršas projektu rakstīšanai, jo sniedz iespēju izprast lietu būtību, saprast, kā ir jāraksta projekts ne tikai Erasmus+ programmas ietvaros, bet vispārīgi. Svarīgi vien saprast to, ka jebkura projekta sākums ir ideja.

Anastasija stāstīja par savu pieredzi, apmeklējot treņiņkursu jaunatnes darbiniekiem „Green Gaming”, kas norisinājās no 2016. gada 7. līdz 14. oktobrim Tenerifē, Spānijā. Kursa ietvaros 24 jaunatnes darbinieki no 9 valstīm diskutēja un mācījās, kā integrēt jauniešu neformālajā izglītībā vides izglītības un spēļu metodes. Projekta noslēgumā tika radītas 6 ar vidi un Eiropu saistītas spēles, kas tika izmēģinātas vietējā jaunatnes festivāla ietvaros.

Pasākuma laikā klātesošajiem bija iespēja arī pašiem pamēģināt ģenerēt savu projekta ideju atbildot uz četriem pamatjautājumiem: Kāds ir projekta mērķis? Ko es vēlos panākt, realizējot šo projektu? Mērķgrupa, kuru projekts ietekmēs? Kādi būs projekta realizācijas rezultāti?

Stāstu vakars tika aizvadīts pozitīvā atmosfērā un, lai nedaudz sasildītos, tika uzdejota pat zumba. Pasākuma laikā tika atbildēts uz daudziem ar biedrības darbību un „Erasmus+” projektiem saistītiem jautājumiem. Lielākais ieguvums – jaunas idejas turpmākiem projektiem.

 

Biedrības „Solis Dabā” aktīvistes

Anna un Kristiāna