Biedrība „Solis dabā” aicina uz kopīgu vakarēšanu

Solis daba      Jauniešu biedrība „Solis dabā” aicina uz kopīgu vakarēšanu „Stāstu vakars” 7. janvārī plkst. 14.00 Eglaines kultūras namā. Pasākumā lielākoties tiks runāts par padarīto – līdzšinējo dalību pasākumos un projektos, kā arī tiks apskatīti nākotnes plāni un iespējas.

      Tiek aicināts ikviens, kam ir neatbildēti jautājumi: kas ir biedrība un kā tā radusies, kā var rakstīt projektus; kas ir un nav iespējams, darbojoties biedrībā, u. c. „Stāstu vakara” laikā tiks uzklausīti arī ieteikumi biedrības darbības turpināšanai, no jauna tiks plānotas un ģenerētas idejas 2017. gadam.

 

Eglaines pagasta kultūras nama vadītāja

Zanda Lisovska