Biedrība „Dvietes vīnogas” dodas izzinošā ekskursijā

Biedrība „Dvietes vīnogas” dodas izzinošā ekskursijā

     Biedrība „Dvietes vīnogas” šī gada Zvaigznes dienā rīkoja pasākumu,kurā tika godināti Dvietes iedzīvotāji, kas saglabājuši, atjaunojuši senču vai iepirktos īpašumus.

     Kā patīkamu pārsteigumu, par šī pasākuma rīkošanu, biedrība saņēma Ilūkstes novada domes dāvanu: vienas dienas ekskursiju pēc pašu izvēlēta maršruta. Ātri vien pienāca jau ziemā ieplānotais datums 23.maijs. Maršruts:  Zemgales muižas. Mērķis: redzēt, kā tiek restaurētas un apsaimniekotas pilis un muižas Jelgavas novadā, jo „Dvietes vīnogas” arī darbojas, lai sakoptu un kaut cik atjaunotu Dvietes muižu.

     Maršrutu laipni piedāvāja un ar mums kopā šo dienu pavadīja mūsu novadniece Valija Barkovska, viņa ir arī Zemgales novada gide. Apskatei, apbrīnam,cieņai par saglabāto, atjaunoto, pašlaik darbojošos tika piedāvāti 5 objekti.

     2015.g. restaurētais romantiskais Tējas namiņš Elejas muižas parkā. Visus sajūsmināja parka dižo, slaido ozolu aleja aiz centrālās Lauces, kas ved uz Tējas namiņu, kas noslēdz aleju, tādējādi kompozicionāli ir svarīgākā parka celtne. Šī nelielā, skaistā ēka tiek izmantota mūsdienu tradīciju pasākumu rīkošanai.

     Vilces upes gleznainajā krastā, līdzās Vilces dabas parkam apskatījām Vilces muižu, kurā šobrīd atrodas Vilces pamatskola, tūrisma informācijas punkts un vēstures ekspozīcija. Šajā muižā visus pārsteidza plašie pagrabi, kas ļoti labi kalpo arī mūsdienās.

      Visu ekskursijas dalībnieku sajūsmu,apbrīnu un cieņu radīja no krāsmatām izceltā viena no senākajām mazajām muižām – Berķenes muiža, kuras atjaunošanā saimnieki ieguldījuši 14 gadus. 2017.g. akcijā „Apceļo Latvijas muižas un pilis”ieguvuši titulu „Viesmīlīgākā muiža”.  Šo neviltoto viesmīlību baudījām arī mēs, jūtot, cik ļoti šīs muižas saimniekiem ir pie sirds tas, ko viņi dara, kā uzņem viesus.

      Pavisam cits vēriens un darbības veids ir Abgunstes muižā, kurā saimnieko triju meitu vecāki Asnāte un Jānis. Šajā muižā izveidotas atvērtās amatniecības darbnīcas keramiķiem, tekstilmāksliniekiem un kokamatniekiem. Vislielāko apbrīnu radīja šajā muižā atrodošais lielākais keramikas ceplis Latvijā. Arī mēs varējām pieskarties tā siltajiem sāniem, kuri dzesējās gaidot atvēršanu. Arī šajā objektā mūs iepriecināja jauno cilvēku uzņēmība, spars, gudrība un vēriens, lai vēl kāda vēsturiska vieta Latvijā tiktu saglabāta un atdzīvināta.

      Ekskursijas noslēgumā ciemojāmies pie mūsu pavadones Valijas Barkovskas Zaļenieku   Zaļajā muižā. Šeit viņa strādā jau 30 gadus darbojoties un rakstot projektus, lai saglabātu, uzturētu kārtībā bijušo Kurzemes hercoga medību pili, 18.gs. arhitektūras paraugu – Zemgales pērli. Šobrīd muižā atrodas Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola, kurā  Valija ir mācību daļas vadītāja.

      Mājupceļā pārrunājot redzēto, baudīto un sajusto sapratām, lai cik mums „Dvietes vīnogām” pamazām soli pa solītim, pa kripatiņai izdevies sakopt un saglabāt Dvietes muižu un tās apkārtni, tas ir bijis ieguldīto pūļu, darba, sarunu, rīkoto talku, dažkārt arī sabiedrības nesapratnes un tuvredzības vērts.

      Paldies Ilūkstes novada domei par dāvāto iespēju pārliecināties, ja citi to var, tad varam arī mēs un vajag.

      Biedrība „Dvietes vīnogas” 2016.-2017.gadā realizēja ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-2020.g. 19.2. apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu „Dvietes muižas ēkas atjaunošana”.

       2018.gada jūnija mēnesī tiks uzsākta ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-2020.g. 19.2. apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projekta „Mākslas un radošuma darbnīcas „Mansarda rosītava” izveide Dvietes muižā” realizācija.

Biedrība „Dvietes vīnogas”


Biedrība „Dvietes vīnogas” dodas izzinošā ekskursijā
Biedrība „Dvietes vīnogas” dodas izzinošā ekskursijā
Biedrība „Dvietes vīnogas” dodas izzinošā ekskursijā
Biedrība „Dvietes vīnogas” dodas izzinošā ekskursijā