Bibliotēku nedēļa Subates pilsētas bibliotēkā

DSC 0061     Bibliotēku nedēļas ietvaros Subates pilsētas bibliotēkā notika vairāki pasākumi. Pēc Ilūkstes novada bibliotēku pieredzes apmaiņas brauciena uz Viesītes novada bibliotēkām un semināra apmeklējuma Ilūkstes novada bibliotēkā 22. aprīlī Subates pilsētas bibliotēkā notika pasākums „Iepazīsti bibliotēku!”

     Pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” audzēkņi nāca izziņas ekskursijā pa bibliotēku. Bērni iepazinās ar bērnu grāmatu stūrīti, aplūkoja interesantākās bērnu enciklopēdijas un ar interesi šķirstīja katrs savu izvēlēto grāmatu, rotaļājās ar mīļmantiņām un noskatījās savas iemīļotās multfilmas, pēc tam solījās kļūt par pastāvīgiem bibliotēkas apmeklētājiem.

    23. aprīlī bija lasītāju informācijas diena, kurā interesenti varēja saņemt sev interesējošo informāciju par bibliotēkas pakalpojumiem, aktualitātēm, dažādu problēmu risinājumiem un izteikt savas vēlmes jaunākās literatūras un preses iegādei.

 

DSC 0065

Fotoattels0475