Bērnu un jauniešu centra muzejā pieminējām barikāžu 25. gadadienu

IMG 5946      2016. gada 22. janvārī Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra muzejā notika barikāžu atceres pasākums Barikādēm – 25”, ko organizēja Bērnu un jauniešu centrs, Ilūkstes 1. vidusskola, Ilūkstes centrālā bibliotēka un Ilūkstes Sadraudzības vidusskola. Atceres pasākumā aicinājām piedalīties tos, kuri 1991. gada janvārī aizstāvēja Latviju barikādēs, lai kopīgi atcerētos, dalītos un vienotos stāstos par vēstures notikumā redzēto, lai viņi pastāstītu, kā notika dalībnieku mobilizācija, par tā laika sajūtām, emocijām, piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem.

Barikāžu laika notikumu hronoloģiju un stāstu Barikāžu laiks” sagatavoja Ilūkstes 1. vidusskolas skolniece Jeļizaveta Korotkova kopā ar vēstures skolotāju Vitu Anspoku, kura arī bija barikāžu dalībniece. Stāstījumu paspilgtināja kadri no dokumentālās filmas Barikādes 1991. gadā – 20 gadi vēlāk…”. Klātesošos uzrunāja barikāžu dalībnieki: Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna, Rolands Surgovts, Raivis Martinsons, Viktors Baginskis, Stefānija Lazdāne, Zinaīda Kedere. Šie cilvēki savā dzīvē ir piedzīvojuši ko tādu, ko apraksta vēstures grāmatās un māca skolās. Viņu atmiņu stāstījumi bija interesanti, satraucoši un iedvesmojoši.

Ilūkstes 1. vidusskolas, muzeja un bibliotēkas savāktos materiālus par barikāžu laiku un barikāžu dalībnieku sarakstus no Ilūkstes novada apkopoja Ilūkstes centrālās bibliotēkas darbinieki, kas prezentēja darbu Ar domu par rītdienu…, pieminot 1991. gada janvāra barikāžu laiku un tās dalībniekus”.  

Gatavojoties pasākumam, uzgājām kadrus no filmas Kā cilvēki cīnījās par Latvijas neatkarību”, kur intervēja puišus no Ilūkstes. Atpazinām O. Gricānu un Ē. Šaršūnu. Eglainiete Stefānija Lazdāne lasīja dzeju. Noslēgumā ar savām atmiņām dalījās Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas skolotāja Zinaīda Ķedere un skolēni lasīja dzeju. Nākt kopā un atcerēties šos notikumus ir svarīgi, lai celtu pašapziņu. Pasaulē nav daudz tādu tautu, kas būtu atjaunojušas neatkarību bez ieročiem, vien ar garīgo spēku!

 

 IMG 5947

IMG 5949

IMG 5954

IMG 5960

IMG 5974

IMG 5979

IMG 5991