Bērnu tiesību aizsardzības speciālisti konsultēs Ilūkstē

        2017. gada 6. janvārī no plkst. 9.30 līdz plkst. 11.30 Ilūkstes novada Sociālā dienesta telpās (Brīvības ielā 7, Ilūkstē, 1. stāvā) Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Daugavpils reģiona inspektores Iveta Plone un Edīte Milevska un inspekcijas Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta referents Aleksejs Makuševs sniegs konsultācijas un metodisko palīdzību Ilūkstes novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

       Speciālisti un iedzīvotāji ir laipni aicināti konsultēties pie inspektorēm un referenta par jautājumiem saistībā ar bērnu drošību, pamatvajadzību un interešu nodrošināšanu, kā arī par savstarpējo attiecību jautājumiem. Tālr. papildu informācijai: 65422336, 26809432 vai 26808567.