Bērnības svētki

P8011068Bērnība, plašā zeme,

no kuras mēs esam visi nākuši

No kurienes es esmu?

No savas bērnības. Mana dzimtene ir bērnība.

                         /Antuāns de Sent-Ekziperī/

1. augustā Ilūkstes novada kultūras centrā notika tradicionālie Bērnības svētki.

Šogad apmeklēt svētkus uzrunājām Ilūkstes pilsētas , Eglaines , Pilskalnes un Šēderes pagastu mazos piecgadniekus, kopskaitā aicinājām 31 ģimeni. Katrs mēs atceramies savu bērnību, īpašos mirkļus , kas ir sagādājuši neizdzēšamu prieku. Un iespējams , ka viens no tādiem ir šie Bērnības svētki. Tā ir iespēja ģimenēm sanākt kopā ar radiem un draugiem, lai visi kopā mēs radītu priecīgām emocijām piesātinātu svētku dienu. Paldies ģimenēm , kas atsaucās un apmeklēja šo pasākumu.

Svētku dalībniekiem muzikālos sveicienus dāvāja Melānija MAKAVECKA, Anastasija VORSLOVĀNE, Monta PUPIŅA   un Ilūkstes novada Bērnu un jauniešu centra pirmsskolas bērnu vokālais ansamblis „Varavīksne”, savukārt svētku īpašais viesis -sunīte Folija (Zita Timšāne) dāvināja bērniem mīkstās rotaļlietas un svētku izskaņā visus pie kultūras centra aicināja uz balonu salūtu.

Ilūkstes novada kultūras centra

Pilskalnes pagasta

kultūras pasākumu organizatore

Skaidrīte Azarstarpe

Kumu valsis

P8011048

P8011051

P8011055

P8011057

P8011061

P8011065