Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola aicina apgūt mākslīgās apsēklošanas tehniķa specialitāti

Maksl aps kursi   Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola aicina visus interesentus, kam ir iegūta vidējā izglītība, apgūt mākslīgās apsēklošanas tehniķa specialitāti profesionālās tālākizglītības programmā „Veterinārmedicīna” 960 stundu apjomā.

   Mācības norisināsies no nākamā gada 8. janvāra līdz 16. jūnijam. Kursiem var pieteikties līdz 2016. gada 6. janvārim, zvanot uz tālruņiem: 65425966, 29252659, 26431273.

Kursu noslēgumā tiks izsniegta profesionālās kvalifikācijas apliecība, kas dod tiesības strādāt savā ganāmpulkā un iegūt sertifikātu Lauksaimniecības datu centrā (LDC) lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas veikšanai un privātprakses uzsākšanai.

Maksa par kusiem – EUR 600,00.