Bebrenes pagasta Ilzes ciema svētki

       6. augustā tiek rīkoti Ilzes ciema svētki: plkst. 13:00 – tikšanās pie bijušās Ilzes skolas par godu skolas 150 gadu jubilejai, plkst. 14:00– Ilzes klubā bijušo un esošo ilziešu tikšanās.

      Līdzi ņemt labu garastāvokli un pašu sarūpētu cienastu
       (tel. inf. 20218137- Ināra)