Bebrenes pagastā atzīmēta Eiropas Dabas un nacionālo parku diena

P1360864         24. maijā Bebrenes pagasta Putnu salas „Gulbjos” notika Vides klases nodarbība „Dabas parks – teritorija dabas vērtību iepazīšanai, apsaimniekošanai un saglabāšanai”. Tā dabas parkā „Dvietes paliene” tika atzīmēta Eiropas Dabas un nacionālo parku diena.

       Nodarbībā piedalījās 31 dalībnieks – Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas audzēkņi un dabas parka zemju īpašnieki. Klausītāji uzzināja gan par dabas vērtību apzināšanu un skaitīšanu, mežu apsaimniekošanu, kompensāciju saņemšanas iespējām, gan par atkritumu šķirošanu un otrreizējo izmantošanu. Apgūtās zināšanas varēja pārbaudīt, pildot dažādus uzdevumus par dabu. Nodarbību vadīja Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistes Regīna Indriķe un Irēna Skrinda.

 

P1360865

P1360868

P1360872

P1360881

P1360886

P1360895

P1360918

P1360920