Jau 26. janvārī Bebrenē notiks Latvijas Mežu sertifikācijas padomes organizēts seminārs

Jau 26. janvārī Bebrenē notiks Latvijas Mežu sertifikācijas padomes organizēts seminārs

     26. janvārī no plkst. 11.00 Dabas parka „Dvietes paliene” informācijas centrā „Gulbji” (Bebrenes pagasta Putnu salā) norisināsies Latvijas Valsts mežzinātnes institūta (LVMI) „Silava” „Meža programmas 2018” seminārs „Biotopi. Ekosistēmas. Dabas aizsardzība. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Biotopu kartēšana Latvijā”. Seminārs ir bezmaksas. Informācija un pieteikšanās – Bebrenes pagasta pārvaldē, tālr.: 20219770, 65407909 vai 25414008.