Atzīmēsim Sniega dienu mūsu novadā!

      13. janvārī atzīmēsim Sniega dienu mūsu novadā! Plkst. 10.00 pulcēsimies uz ziemas sporta aktivitātēm pie Ilūkstes 1. vidusskolas un Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas. Bebrenes pagastā plkst. 12.30 pulcēsimies uz slēpošanas sacensībām, starts – pie Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas. Savukārt plkst. 13.00 sporta aktivitātes un Sniega figūru parāde pie Eglaines pamatskolas.