Atzīmējot Zvaigznes dienu, Dvietē iedibina jaunu tradīciju

titulbilde      Zvaigznes dienā atminamies stāstu par Betlēmes zvaigzni, kas Austrumu gudrajiem rādīja ceļu pie mazā Jēzus, lai tie varētu viņu sveikt. Dvietes kultūras namā 6. janvārī tika ieviesta jauna tradīcija – atzīmēt Zvaigznes dienu. Vienkopus tika sapulcināti Dvietes radošie un nesavtīgie aktīvisti, lai pateiktu viņiem paldies par visu, ko Dvietes labā katrs personīgi ir izdarījis no brīvas gribas, nevis amata pienākumu dēļ.

Kopumā tika apzināts un uzaicināts 81 aktīvists, kas Dvietes labā gatavs ziedot gan laiku, gan spēku, gan arī materiālās vērtības. Un tie ir pašdarbības kolektīvu: Dvietes vidējās paaudzes tautas deju kolektīva, sieviešu vokālā ansambļa Rasa”, līnijdeju grupas Atkal”, amatierteātra Nebēdnieki”, senioru deju kopas Saulespuķes” un senioru kopas Saulriets” dalībnieki; Dvietes biedrību Dvietiņa un Dvietes vīnogas biedri, kā arī vienkārši pagasta aktīvisti.

Pasākuma laikā ar savām ugunīgajām dejām Dvietes ļaudis priecēja deju grupa Sapnis no Daugavpils. Saviesīgās daļas gaitā Rita Stapkeviča un Iveta Kriškijāne vadīja aktivitātes, kas iekustināja un uzjautrināja viesus. Bija gan dejas, gan dziesmas, gan rotaļas. Ziedus un cienastu viesiem sponsorēja biedrība Dvietes vīnogas.

Vakara gaitā valdīja pozitīva un gaiša atmosfēra. Pasākuma organizatori novēlēja visiem aktīvistiem nekad neapstāties, tiekties uz saviem mērķiem, izvēloties pareizos ceļus, pa kuriem iet, nestāvēt uz vietas, attīstīties. Tikai kopīgiem spēkiem Dviete kļūst skaistāka, labāka, radošāka un draudzīgāka.

 

Dvietes kultūras nama vadītāja

 Marija Setkovska

 

2

4