Atver savas durvis

ATVER SAVAS DURVIS        2016. gada 21. maijā Dvietes novadpētniecības materiālu krātuve “Atver savas durvis”

      20.00-20.30 KRĀTUVES MATERIĀLU EKSPOZĪCIJA” Durvis uz pagātni”

      Sākot no 20.30 RADOŠA DARBOŠANĀS kopā ar mājas gariņu ”Atver durvis radošumam”

      21.00-22.00 Dzīva mūzika ar līdzi dziedāšanu un krātuves ielīksmošanu

      22.00-24.00 Tējas baudīšana

      IEEJA- Kāds sadzīves , mājturības priekšmets, kas savu mūžu ir nokalpojis-atslēga, krūzīte, karote, pelnutrauks, mīklas rullis….