„TehnoBuss” ieved skolēnus inženierzinātņu pasaulē

„TehnoBuss” ieved skolēnus inženierzinātņu pasaulē

     Ilūkstes 1. vidusskolas pagalmā no 22. līdz 25. maijam, īstenojot ESF projektu „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr. 8.3.5.0/16/I/001), novada skolu 4.-11. klašu skolēniem bija iespēja apmeklēt mobilo demonstrāciju laboratoriju „TehnoBuss”, 18 m garo ar tehnoloģijām aprīkoto autobusu, kurā ir tādas demo iekārtas kā:

  • Programmējami CNC metāla apstrādes darba galdi (frēze un virpa);
  • Metināšanas izmēģinājumu stends;
  • Automatizācijas mini-rūpnīcas „Festo” mezgls;
  • Pneimatikas eksperimentu „Festo” stends;
  • 3D printeris – darba materiāls PLC;
  • Zobratu mehānikas un dinamo stends;
  • Multimediju sistēmas – 23 planšetdatori ar pieeju internetam un specializētām datu bāzēm.

     Skolēni pa grupām piedalījās apmācību demonstrāciju stundās – atraktīvās nodarbībās autobusa iekšienē, kuru laikā iepazinās ar inženierzinātnēm, mašīnbūvi, metālapstrādi, elektroniku, mehatroniku, multimediju sistēmu, to pielietojumu mūsdienu tehnoloģijās un ražošanas procesos, kā arī guva zināšanas par nozaru daudzveidību, par studiju, darba un karjeras iespējām, saņēma atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

     Laikā, kad darba tirgū arvien vairāk nepieciešami tehnoloģiju un tehnisko zinātņu speciālisti, skolēniem „Tehnobuss” sniedz iespēju iepazīties ar dažādu nākotnē svarīgu inženierzinātņu pamatiem. 2018. gada 24. maijā Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas skolēni devās iepazīt to klātienē.

     Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 11. klases skolēns Ilmārs Mežaraups par pasākumu stāsta: „Ar ierīcēm piepildītajā autobusā bija iespēja uzzināt vairāk par dažādām tehnoloģijām, piemēram, rūpnīcu automatizētajām iekārtām vai metālapstrādes darbagaldu. Zinošie speciālisti stāstīja saprotami, uzdeva jautājumus un atbildēja uz mūsu uzdotajiem jautājumiem. Visinteresantākā un efektīvākā daļa noteikti bija iespēja iesaistīties darbībā – viens no mums varēja iejusties metinātāja lomā. Arī vērot šo procesu bija aizraujoši. „Tehnobusā” nepamanīts nepalika arī 3D printeris.”

     Skolēniem šis pasākums bija lieliska pieredze, kādam tas vienkārši paplašināja redzesloku, bet citam lika nopietni padomāt par nākotnes profesijas izvēli inženierzinātņu jomā.

 

Pedagoģe karjeras konsultante

Iveta Repkova

 

 

    Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

 


„TehnoBuss” ieved skolēnus inženierzinātņu pasaulē
„TehnoBuss” ieved skolēnus inženierzinātņu pasaulē
„TehnoBuss” ieved skolēnus inženierzinātņu pasaulē
„TehnoBuss” ieved skolēnus inženierzinātņu pasaulē
„TehnoBuss” ieved skolēnus inženierzinātņu pasaulē
„TehnoBuss” ieved skolēnus inženierzinātņu pasaulē
„TehnoBuss” ieved skolēnus inženierzinātņu pasaulē
„TehnoBuss” ieved skolēnus inženierzinātņu pasaulē