Atgādinām – notiek Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2017.-2028. gadam izstrāde!

      Lūdzam rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus teritorijas plānojuma izstrādei sūtīt pa pastu (Ilūkstes novada pašvaldībai, Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, LV-5447) vai iesniegt personīgi Ilūkstes novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā un visās pagastu pārvaldēs pašvaldības darba laikā līdz 2017. gada 15. maijam.