Atbalstām akciju "Simtozolu meži simtgadu Latvijai"

original  Mēs, Eglaines pamatskolas skolēnu pašpārvalde, iesaistījāmies akcijā „Simtozolu meži simtgadu Latvijai” ar mērķi  veidot ozolu birzis savā pagastā. Tāpēc 30. oktobrī kopā ar Ilūkstes 1. vidusskolas 8. klases skolēniem un klases audzinātāju devāmies uz Rugāju novada vidusskolu, kur notika akcijas atklāšanas pasākums. Svinīgajā pasākumā noklausījāmies Latvijas valsts prezidenta Raimonda Vējoņa un Latvijas dabas fonda direktora Jāņa Rozīša apsveikuma vēstules, kurās tika pausta pateicība akcijas organizatoriem un dalībniekiem.

Pasākums bija ļoti interesants un atraktīvs, tā laikā kopīgi iestādījām akcijas pirmo ozoliņu. Katrs no mums ne tikai saņēma no Balvu dižozola un Pededzes ozolu zīlēm izaudzētu ozoliņa stādu, bet arī  interaktīvajā kartē iezīmēja savu plānoto ozolu audzēšanas vietu. Mācījāmies par ozolu mežu stādīšanas pieredzi, piedalījāmies radošajās darbnīcās.

 6. novembrī devāmies pie Eglaines pagasta pārvaldes vadītājas M. Petrovas un Eglaines kultūras nama vadītājas L. Petuhovas, lai kopīgi sāktu veidot skvēru Latvijas simtgadei Eglaines ciemā, iestādot piecus ozoliņus. Daži mūsu stādītie ozoliņi kuplos pie Stendera pieminekļa.

 Paldies Ilūkstes novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu transporta nodrošināšanai uz Rugāju novada vidusskolu.

 

original 1original 2

original 3

original 4

original 5

original 6

original 7

original 8

res DSC02396

res DSC02436