AS „Sadales tīkls” uzlabo elektroapgādi klientiem Ilūkstes novadā

    Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti vairāk nekā 5 000 klientu Daugavpils un Ilūkstes novadā, AS „Sadales tīkls” šogad realizēs 21 investīciju projektu.

Lai uzlabotu elektroapgādi klientiem Ilūkstes novadā, šogad Pilskalnes un Eglaines pagastā AS „Sadales tīkls” veiks gan zemsprieguma, gan vidējā sprieguma elektrolīniju rekonstrukciju, elektrotīkla attīstībā ieguldot 265 000 eiro. Pilskalnes pagastā šogad plānotā elektrotīkla rekonstrukcija jau ir noslēgusies un pagastā ir veikta vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūve 5 km garumā, trīs jaunu transformatoru apakšstaciju un jaunas zemsprieguma 0,4kV kabeļu līnijas izbūve 0,3 km garumā. Savukārt Eglaines pagastā vidējā sprieguma elektrolīnijas šogad plānots atjaunot 9,4 km garumā, veikt trīs jaunu transformatoru apakšstaciju izbūvi, bet zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 3,6 km garumā. Pēc elektrotīkla pārbūves elektroapgādes kvalitāte uzlabosies 192 AS „Sadales tīkls” klientiem.

 

Papildu informācija:

Tatjana Smirnova

AS „Sadales tīkls”

preses sekretāre,

Tālr.: 67728823

tatjana.smirnova@sadalestikls.lv