Ārkārtas domes sēde

        2016. gada 29. septembrī plkst. 16.20 Domes priekšsēdētājs S. Rāzna sasauc ārkārtas domes sēdi un izsludina šādu darba kārtību:

 

  1. Par Ilūkstes novada domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata.
  2. Par Ilūkstes novada domes priekšsēdētāja vietnieka atbrīvošanu no amata.