Ar vecākiem un skolotājiem tiekas psihologs Kaspars Bikše

kb     2015. gada 21. novembrī Ilūkstes 1. vidusskolā notika skolēnu vecāku kopsapulce. Ar vecākiem tikās psihologs un publicists, Latvijas un Dānijas augstskolu lektors Kaspars Bikše un stāstīja par to, kā runāt ar saviem bērniem par dzīvi un skolu. Stāstījums bija tik aizraujošs, ka nodarbībai atvēlētais laiks aizskrēja nemanot.

K. Bikše vairākkārt uzsvēra, cik svarīgi ir kopt labo sevī – domāt labas domas, veidot pozitīvu attieksmi pašam pret sevi, pret savu apkārtni, valsti. „Attīstās tikai tas, kam pievēršam uzmanību, par ko runājam,” atzina lektors, tāpēc saviem bērniem nemitīgi jāatgādina: „Tu esi veiksminieks!”

Ieguvēji šajā vecāku sapulcē bija visi – gan vecāki un skolotāji, gan pats lektors, kuru gandarīja mūsu skolas vecāku atsaucība un labvēlīgā attieksme.

Skolas direktore V. Šterna sniedza vecākiem informāciju par skolu un skolas galvenajiem uzdevumiem 2015./2016. mācību gadā.