Ar Ilūkstes 1. vidusskolas skolēniem un skolotājiem tiekas arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs

IMG 1644    2016. gada 10. februārī  Ilūkstes 1. vidusskolas skolēni un skolotāji projekta „Ilūkste var!” ietvaros tikās ar Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskapu – metropolītu Zbigņevu Stankeviču. Tā bija tikšanās ne tikai ar augsta ranga garīdznieku, bet arī ar ļoti gudru, vienkāršu, sirsnīgu cilvēku, kas ir liels grāmatu mīļotājs, savā jaunībā daudz sportojis, arī tagad labprāt nododas fiziskām aktivitātēm.

Arhibīskaps atcerējās, kā viņš pirms 45 gadiem pirmo reizi ienāca šajā skolā, uzsākot mācības vidusskolā. 1973. gadā viņš pabeidza skolu un sāka studijas Rīgas Politehniskajā institūtā. Siltas atmiņas saglabājušās par skolotāju J. Jankovski, kura stundas Z. Stankevičam lika iemīlēt fiziku un rosināja interesēties, kas tad veido pašu matērijas pamatu. Interesants bija stāstījums par to, kā cilvēks, kas ieguvis eksakto izglītību, 12 gadus nostrādājis par inženieri, ir atradis savu ceļu pie Dieva un izpratis savu aicinājumu.

Runājot gan ar lieliem, gan ar maziem skolēniem, arhibīskaps uzsvēra, ka jābūt neatlaidīgam, pacietīgam un strādīgam, lai sasniegtu mērķi. Tikai tā viņš pats ir dzīvojis, mācījies un strādājis, uzrakstījis un aizstāvējis doktora disertāciju, apguvis vairākas svešvalodas – itāļu, angļu, vācu, franču.

Arhibīskaps vēlēja nekad nepadoties un nenolaist rokas, savu mērķi piepildot. Pasauli un dzīvi viņš salīdzināja ar lielu puzli. Pēc Dieva plāna tai jābūt harmoniskai un brīnišķai. Mēs katrs esam atsevišķs puzles gabaliņš un darām pasauli skaistāku, atrodoties savā vietā. Tāpēc arhibīskaps aicināja katru ļoti vērīgi ieklausīties sevī, lai sadzirdētu un sajustu savu aicinājumu.

 

IMG 1645

IMG 1646

IMG 1647