Apzināsim mūsu novada Lāčplēša kara ordeņa kavalierus!

Apzināsim mūsu novada Lāčplēša kara ordeņa kavalierus!

Jaunsardzes informācijas centrs realizē projektu „Atceries Lāčplēšus”, kura laikā sadarbībā ar pašvaldībām ir iecere uzstādīt piemiņas zīmes Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem to dzimtajās pusēs, veidojot piemiņas vietas gan Latvijas Brīvības cīņu atceres, gan Lāčplēša ordeņa kavalieru atdusas vietās. Pašlaik Ilūkstes novada pašvaldībā ir ziņas tikai par 14 Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem.

 

Tādēļ aicinām arī novada iedzīvotājus iesaistīties mūsu varoņu apzināšanā, sniedzot ziņas par Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem, kuri ir dzimuši mūsu novadā vai uz šejieni pārcēlušies dzīves laikā un te atdusas. Kā arī aicinām izteikt ierosinājumus par to, kur novadā varētu šo piemiņas vietu izveidot.

 

Informāciju par Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem un ieteikumus piemiņas vietas izveidei lūdzam iesniegt līdz 11. janvārim, zvanot uz tālr. 29297585 (pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājas p. i. Sanitai Plonei) vai 28384018 (Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra vadītājai Vandai Rimšai) vai sūtot elektroniski uz e-pastu: sanita.plone@ilukste.lv vai ilukstesbjc@inbox.lv.