Aptaujas E-klasē

        Lai organizētu savu turpmāko darbu, saprastu skolas stiprās un vājās puses, Ilūkstes 1. vidusskola ir iesaistījusies pilotprojektā Aptaujas E-klasē. Projektā piedalās aptuveni divdesmit izglītības iestādes visā Latvijā.

       Pirmie ar e-klases starpniecību tiks aptaujāti skolas audzēkņu vecāki. Lūdzam vecākus būt saprotošiem un atsaucīgiem, veltot 10 minūtes atbilžu sniegšanai.

       Aptauja ir anonīma.

 Projekta vadītāja skolā S. Romaņenkova