Apmeklējiet E-prasmju nedēļas pasākumus novada bibliotēkās

        Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) 2017. gadā no 27. marta līdz 2. aprīlim organizē Eiropas E-prasmju nedēļu Latvijā. E-prasmju nedēļa Latvijā tiek organizēta Eiropas kampaņas European Get Online week 2017 ietvaros un notiek jau 8 reizi.

       2017. gada E-prasmju nedēļa paredz šādas galvenās tēmas:

  • Kiberdrošība: kā droši izmantot internetu un digitālos rīkus, pasargāt savu digitālo identitāti un datus
  • E-Pakalpojumi: aicinām iepazīt un apgūt jaunākos e-pakalpojumus, tai skaitā mobilos risinājumus
  • E-prasmes nodarbinātībai un uzņēmējdarbībai

         E-prasmju nedēļas ietvaros tiks organizēti gan centrālie pasākumi un diskusijas, kam varēs sekot līdz interneta tiešraidēs, gan arī pasākumi kas notiks visos Latvijas reģionos: skolās un bibliotēkās, nevalstiskajās organizācijas, pašvaldībās un uzņēmumos. Būs iespējams pārbaudīt savas digitālās prasmes pašnovērtējuma testos un konkursos.

      Arī Ilūkstes novada centrālā bibliotēka un struktūrvienībās notiks dažādi pasākumi e-prasmju nedēļai. Esiet atsaucīgi un apmeklējiet pasākumus m bibliotēkās.

Datums

Pasākums

Vieta, laiks

Atbildīgais

Pašulienes bibliotēka

28.03

Digitālā stunda senioriem (iepazīšanās ar portālu www.senioriem.lv)

Bibliotēka, plkst.11.00 -12.00
Individuālās konsultācijas no 12.00-13.00
A.Jelinska
Tālr.: 6-5475740 
Mob.tālr.: 28607621
e-pasts: pasulienapbEtainbox.lv

29.03

Digitālās drošības diena (informācija par droša interneta lietošanas pamatlikumiem)

Bibliotēka, plkst.11.00 -12.00
Individuālās konsultācijas no 12.00-13.00
A.Jelinska
Tālr.: 6-5475740 
Mob.tālr.: 28607621
e-pasts: pasulienapbEtainbox.lv

30.03

Digitālās prasmes-mūsdienīga nepieciešamība (rēķinu un pakalpojumu apmaksa internetā)

Bibliotēka, plkst.11.00 -12.00
Individuālās konsultācijas no 12.00-13.00
A.Jelinska
Tālr.: 6-5475740 
Mob.tālr.: 28607621
e-pasts: pasulienapbEtainbox.lv

31.03

Google- meklēšanas iespēja (Lietderīga informācija par Google iespējām)

Bibliotēka, plkst.11.00 -12.00
Individuālās konsultācijas no 12.00-13.00
A.Jelinska
Tālr.: 6-5475740 
Mob.tālr.: 28607621
e-pasts: pasulienapbEtainbox.lv

Eglaines pagasta bibliotēka

27.-31.03

Konsultācijas par e-pakalpojumiem (Tiks sniegtas konsultācijas par portāliem www.latvija.lv, www.latvenergo.lv un tajos pieejamajiem pakalpojumiem)

Bibliotēka, plkst.9.00 -10.00
 
O.Hohlova
Mob.tālr.: 26529290
E-pasts: egl_biblEtainbox.lv

27.-31.03

Rēķini un citi maksājumi internetā (Apmācība, maksājumi internetā)

Bibliotēka, plkst.11.00 -12.00
 
O.Hohlova
Mob.tālr.: 26529290
E-pasts: egl_biblEtainbox.lv

27.-31.03

Informācija meklēšana datu bāzēs (www.lursoft.lv , www.letonika.lv un citās)

Bibliotēka, plkst.14.00 -15.00
 
O.Hohlova
Mob.tālr.: 26529290
E-pasts: egl_biblEtainbox.lv

Subates pilsētas bibliotēka

28.03

Bibliotēkā pieejamo bezmaksas datu bāzu (www.letonika.lv www.lursoft.lv un www.filmas.lv) iespējas –palīgs mācībās

Bibliotēka
plkst. 14.00
A.Šapala , A.Lošaka
Tālr. 65463336 
mob.2649260
subbibliotekaEtainbox.lv

29.03

Mani mīļākie grāmatu varoņi multfilmās /pirmskolas bērniem/

Bibliotēka
plkst. 11.00
A.Šapala , A.Lošaka
Tālr. 65463336 
mob.2649260
subbibliotekaEtainbox.lv

30.03

e-prasmju pilnveidošana

Bibliotēka
plkst. 14.00
A.Šapala , A.Lošaka
Tālr. 65463336 
mob.2649260
subbibliotekaEtainbox.lv

1.04

Pārrunas ar vecākiem: bērnu drošība un apdraudējumi interneta vidē (“zilais valis” un citi )

Bibliotēka
no plkst. 11.00-13.00
A.Šapala , A.Lošaka
Tālr. 65463336 
mob.2649260
subbibliotekaEtainbox.lv

Šēderes pagasta bibliotēka

28.03

E-prasmes ikvienam: e-prasmes senioriem, iepazīšanās ar jauniem e-pakalpojumiem, drošība un aizsardzība internetā, interneta ētika un autortiesības- individuālās pārrunas

 

Bibliotēka
 
R.Šeršņova
Tālr.: 6-54-75667
Mob. tālr.: 27857901
e-pasts: bibliotēkaEtasedere.lv

30.03

Karšu Pārlūks – kartes ikdienas darbam, biznesam un atpūtai

Bibliotēka
 
R.Šeršņova
Tālr.: 6-54-75667
Mob. tālr.: 27857901
e-pasts: bibliotēkaEtasedere.lv

Pilskalnes pagasta bibliotēka

28.03-1.04

Izstāde „Uzzini pats un pastāsti cietiem” /apkopota informācija par e-resursu pakalpojumiem bibliotēkā, drošu internetu, datorprasmju apguvi/

Bibliotēka
Visas dienas garumā
Z.Timšāne
Tālr.65440823
mob.27860235
e-pasts: pils-bibliotEtainbox.lv

28.03-1.04

Individuālās konsultācijas bibliotēkas apmeklētājiem: „Tavas iespējas internetā”

Bibliotēka
Visas dienas garumā
Z.Timšāne
Tālr.65440823
mob.27860235
e-pasts: pils-bibliotEtainbox.lv

31.03

Lauksaimniecības datu centra bezmaksas apmācības kuri ”Par informācijas ievadīšanu sistēmā”

Bibliotēka, plkst. 11.00
Z.Timšāne
Tālr.65440823
mob.27860235
e-pasts: pils-bibliotEtainbox.lv

Bebrenes pagasta bibliotēka

28.03

„Pirmais klikšķis„ – konsultācijas iedzīvotājiem bez e-prasmēm.

Bibliotēka
no plkst. 10.00- 14.00
E.Malahovska
28617064
e-pasts:
emma.malahovskaEtainbox.lv

29.03.

“Datu bāzes bibliotēkā” – individuālās konsultācijas Bebrenes VP vidusskolas skolēniem

Bibliotēka
No plkst. 13.00 – 16.00
E.Malahovska
28617064
e-pasts:
emma.malahovskaEtainbox.lv

30.03

Praktiskā stunda 2. klases skolēniem   – „Dators – tas ir vienkārši „

 

Bibliotēka
no plkst. 14.00 – 15.00
 
E.Malahovska
28617064
e-pasts:
emma.malahovskaEtainbox.lv

31.03

E- katalogs Tavā kabatā –   individuālās konsultācijas

Bibliotēka
no plkst.10.00- 16.30
E.Malahovska
28617064
e-pasts:
emma.malahovskaEtainbox.lv

27.03. –   31.03.

Atvērto durvju dienas. Individuālās konsultācijas e-prasmju nedēļas ietvaros

Bibliotēka
Katru dienu no plkst. 10.00-16.30
 
E.Malahovska
28617064
e-pasts:
emma.malahovskaEtainbox.lv

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

27.03

Atvērto durvju diena / Drošība internetvidē Kādi drošības nosacījumi un ētikas normas jāievēro izmantojot internetu / Visiem interesentiem/

Visas dienas garumā
B. Millere
Tālr.65462302
mob. 28350653
e-pasts
ilukstebbEtainbox.lv

28.03

Grāmatu meklēšana un pasūtīšana elektroniskajā katalogā Apmācīsim bibliotēkas lietotājus, kā sameklēt un rezervēt grāmatu elektroniskajā katalogā/ 9. klase/

9.00 – 10.30
I. Kumpiņa
Tālr.65462302
mob. 28350653
e-pasts
ilukstebbEtainbox.lv

29.03

Atvērto durvju diena / Vai tu zini kas ir datu bāzes?/ Apmācīsim kā lietot bibliotēkā pieejamās datu bāzes /Visiem interesentiem/

Visas dienas garumā
B. Millere
Tālr.65462302
mob. 28350653
e-pasts
ilukstebbEtainbox.lv

30.03

Atvērto durvju diena / E – katalogs, grāmatu meklēšana, rezervēšana/ Apmācīsim bibliotēkas lietotājiem, kā sameklēt un rezervēt grāmatu elektroniskajā katalogā /Visiem interesentiem/

Visas dienas garumā
B. Millere
Tālr.65462302
mob. 28350653
e-pasts
ilukstebbEtainbox.lv

31.03

Ak, šīs multenes! Pasaku pēcpusdiena pašiem mazākajiem. Skatīsimie filmiņas „Lupatiņi” un „Desas piedzīvojumi /Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem/

10.00 – 11.00
14.00 – 15.00
I. Kumpiņa, B. Millere
Tālr.65462302
mob. 28350653
e-pasts
ilukstebbEtainbox.lv

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

28.03

Atvieglo dzīvi –maksā internetā /individuālās konsultācijas/

Bibliotēkā
Plkst. 14.00-18.00
 
G.Rošāne, O.Šaršūne
Tālr.: 65462435,
 mob. 28603144
e- pasts: 
ilukstesbibliotekaEtainbox.lv

29.03

Valsts reģionālās attīstības aģentūras darbinieki stāstīs par portāla www.latvija.lv iespējām( deklarēšanās, elektroniskā pieteikšanās studijām, E-iesniegums VSAA pakalpojumiem, u.c. jautājumi kā arī drošība internetā )

 

Bibliotēkā
Plkst. 11.00
I.Valpētere
Tālr.: 65462435,
 mob. 28603144
e- pasts: 
ilukstesbibliotekaEtainbox.lv

30.03

Konsultants no Valsts Ieņēmumu Dienesta ( VID) stāstīs kā atgūt pārmaksātos nodokļus, kā iesniegt gada deklarāciju , kas jāzina saimnieciskās darbības veicējiem, tiks sniegtas atbildes uz citiem jums interesējošiem jautājumiem.

 

Bibliotēkā
Plkst. 10.00
I.Valpētere
Tālr.: 65462435,
 mob. 28603144
e- pasts: 
ilukstesbibliotekaEtainbox.lv

31.03

Grāmatu meklēšana un pasūtīšana elektroniskajā katalogā

Bibliotēkā
plkst. 14.00-18.00
 
G.Rošāne, O.Šaršūne
Tālr.: 65462435,
 mob. 28603144
e- pasts: 
ilukstesbibliotekaEtainbox.lv

1.04

Pārbaudi savas zināšanas . Datorprasmju pārbaude /IT barometrs/

Bibliotēkā
Visas dienas garumā
G.Rošāne, O.Šaršūne
Tālr.: 65462435,
 mob. 28603144
e- pasts: 
ilukstesbibliotekaEtainbox.lv

Dvietes pagasta bibliotēka

29. 03

E-prasmes ikvienam

Bibliotēka
plkst. 10:00 – 15:00
V.Marcinkeviča
Tālrunis:65475498
mob.26409549
e-pasts: bibliotekaEtadviete.lv

30.03

Digitālais piedzīvojums

Bibliotēka
11:00 – 13:00
V.Marcinkeviča
Tālrunis:65475498
mob.26409549
e-pasts: bibliotekaEtadviete.lv

31.03

Mana digitālā vide: drošība un datu aizsardzība

Bibliotēka
11:00 – 13:00
V.Marcinkeviča
Tālrunis:65475498
mob.26409549
e-pasts: bibliotekaEtadviete.lv

1.04

“Vai protu uzvesties sociālajos tīklos?”

Bibliotēka
10:00 – 13:00
V.Marcinkeviča
Tālrunis:65475498
mob.26409549
e-pasts: bibliotekaEtadviete.lv