Apmācības ugunsdrošībā pirmsskolas izglītības iestādē "Zvaniņš"

20150915 133445        Kā informē Ilūkstes novada pašvaldības darba aizsardzības speciāliste Līga Formanicka, 15.septembrī, pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš” notika apmācības ugunsdrošībā. Apmācībās piedalījās gan audzinātājas, gan auklītes, gan tehniskie darbinieki, tās vadīja Dainis Slavinskis (IlūkstesVUGD posteņa komandiera p.i.) un pati Līga. Apmācības notika balstoties uz MK not. Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi”

20150915 133704