„Ance” dejo Kārsavā un Ludzā

IMG 2824    28. maijā Ilūkstes 1. vidusskolas deju kolektīva Ance” 4 grupas (2.-3. klašu, 4.-5. klašu, 6.-7. klašu un 8.-9. klašu deju kolektīvi) brauca uz festivālu Latvju bērni danci veda”, kurā uzstājās ar savu deju programmu Sveiciens no Sēlijas pakalniem”. Mūsu pašdarbnieki dejoja gan Kārsavas jaunatklātajā estrādē, gan Ludzā pie novada domes.

Dejotājus iepriecināja sirsnīgā uzņemšana un cilvēku atsaucība. Festivāls tika ļoti labi organizēts, par visu bija padomāts. Skolēni varēja apskatīt Ludzas pilsdrupas, kurās notika festivāla atklāšana un stāšanās gājienam. Braucienu patīkamu darīja arī komfortablais divstāvu autobuss.

Pateicamies deju kolektīva Ance” vadītājām Dacei Paršai un Anitai Meikšānei par dejotāju raito dejas soli un dejotāju vecākiem par atbalstu un palīdzību!

 

IMG 2827

IMG 2830

IMG 2834

IMG 2840

IMG 2851

IMG 2860

IMG 2883