Alfa kurss Ilūkstē

Alfa kurss         Mēs dzīvojam laikā, kad mūsu valstī ir dažādas krīzes. Šis ir iespēju laiks mums katram uzņemties atbildību. Dievs meklē cilvēkus, kas gribētu pieņemt Viņa glābšanas plānu.

Mūs neglābs cilvēki, kas neko citu nedara, kā tikai kritizē, nosoda un vaimanā, cik viss ir slikti. Dievam vienmēr ir skaists plāns, kā visu vērst par labu, vispirms ar tavu dvēseli, tad arī visā sabiedrībā. Caur Alfas kursu Dievs jau to ir darījis ar daudziem miljoniem cilvēku, arī mūsu valstī. Alfas kurss ir reāla iespēja atklāt un piedzīvot kaut ko jaunu un skaistu.

-priesteris Arnis Maziļevskis-

19.oktobrī Alfa kurss notiks Ilūkstē.
Pirmā tikšanās plkst. 18.00 Ilūkstes novada Kultūras centrā.

Alfa kurss – ievadkurss kristīgajā ticībā. Notiek jau vairāk nekā 30 gadus (169 pasaules valstīs, Latvijā kopš 2003.gada) 112valodās. Tam sekojušivairāk nekā 27000000 cilvēku ( Latvijā vairāk nekā 3500)

Alfa kurss neierobežo, bet apvieno:
* dažādus vecumus
* dažādas intereses
* dažādus talantus

Alfa kursā Tevi sagaida:

* interesanti stāsti un dzīves liecības
* nedaudz mūzikas
* iespēja uzdot jautājumus un rast atbildes