Aktīvi aizvadīta „E-prasmju nedēļa” Subates pilsētas bibliotēkā

DSC 0025    Kā katru gadu, arī šogad no 7. līdz 12. martam bibliotēkā notika tradicionālā e-prasmju nedēļa, kuras laikā katru dienu notika kāda aktivitāte.

8. martā visiem interesentiem bija iespēja pilnveidot savas e-prasmes, strādājot ar interneta pārlūkprogrammām, apgūstot internetbankas lietošanu.

    11. martā jebkurš bibliotēkas apmeklētājs varēja saņemt informāciju par bibliotēkā pieejamām bezmaksas datu bāzēm (letonika.lv, lursoft.lv, filmas.lv) un to lietošanu. 9. martā sadarbībā ar Subates pamatskolu notika mācību stunda 1. un 2. klases skolēniem „Drošība un apdraudējumi internetā”. Bērni noskatījās videosižetus un pēc tam kopā ar bibliotekāri A. Šapalu pārrunāja redzēto. 10. martā bibliotēkā viesojās pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” bērni un noskatījās latviešu multfilmu parādi.

E- prasmju nedēļā tika pārstāvētas visu vecuma grupu iedzīvotāju intereses.

 

DSC 0030