Aknīstē aizvadīti ceturtie Sēlijas Tautas mākslas svētki

    18. jūnijā Aknīstē notika 4. Tautas mākslas svētki Sēlija Rotā”. Tie ir sēļu aktīvo tautas mākslas kolektīvu kopā sanākšanas svētki, tie ir kā Sēlijas reģiona mazie Dziesmu un Deju svētki. Šogad svētkos vienkopus varēja redzēt un dzirdēt 23 deju kolektīvus un 30 dziedošos kolektīvus, tajā skaitā korus, ansambļus, folkloras kopas.

 Mūsu novadu pārstāvēja:

  • sieviešu vokālais ansamblis Saskaņa” (vadītāja Maija Žigajeva);
  • sieviešu vokālais ansamblis Sonāte” (vadītāja Gunta Pugžle);
  • folkloras kopa Ritam” (vadītāja Rita Kalvāne);
  • Lašu koris (vadītāja Maija Žigajeva);
  • Senioru deju kolektīvs Ozolzīles” (vadītāja Sandra Stašāne);
  • Dvietes vidējās paaudzes deju kolektīvs (vadītāja Anita Meikšāne);
  • Pilskalnes vidējās paaudzes deju kolektīvs (vadītāja Antonija Stalidzāne);
  • jauniešu deju kolektīvs Ance” (vadītāja Anita Meikšāne);
  • jauniešu deju kolektīvs Smaids” (vadītāja Līga Kūliņa).

Svētku koncertā Aknīstes estrādē kopā ar visiem dalībniekiem uzstājās operdziedātājs Armands Siliņš. Svētku kopkori diriģēja Latvijas Dziesmu un Deju svētku koru virsdiriģente Agita Ikauniece, deju uzvedumu veidoja Elita Treilone.

Dienas gaitā varēja dzirdēt ansambļu uzstāšanos vairākās novada vietās – pie Gārsenes pils, Asares parkā, APNS teritorijā, Aknīstes evanģēliski luteriskās baznīcas dārzā. Folkloras kopas savus klausītājus gaidīja atpūtas vietā pie Svētavota Aknīstē.

Svētkus noslēdza zaļumballe kopā ar grupu Dvinskas muzikanti”.