Aizvadīti Melnā kalna svētki

DSC01642       Tradicionāli maijā Pilskalnes pagastā, dabas liegumā „Pilskalnes Siguldiņa” noritēja Melnā kalna svētki. Šogad kā svētku jauninājums – Muzikālā taka 1,6 km garumā. Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi izpildīja latviešu tautasdziesmas, skanot akordeonam, flautai, vijolei un saksofonam, bet satiktie pasaku tēli, aicināja cilvēkus būt saudzīgiem pret dabu, kā arī būt zinātkāriem, jo, ejot, vērojot un ieklausoties, mēs katrs varam uzzināt ko jaunu.

Pasākumu plaši apmeklēja pašmāju (novada) izglītības iestāžu audzēkņi, kā arī viesi no Preiļiem un Daugavpils. Svētku izskaņā uz pirmo novada zaļumballi aicināja muzikants Ainārs Lipskis no Ludzas.

Paldies Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem un viņu pedagogiem: Ilmāram Mežaraupam, Leldei Namiņai un pedagoģei Vandai Mukānei, Laurai Linartei un pedagoģei Ritai Žilvinskai, Elīzai Repkovai un pedagogam Staņislavam Petkevičam, Evai Evelīnai Repkovai, Elvim Ancānam un pedagoģei Oksanai Šeršņovai un skolas direktorei Ilonai Linartei-Ružai; kā arī paldies pasaku tēliem: Meža mātei (Regīnai Razminovičai ), Puķei Zeltstarītei (Ingrīdai Kumpiņai, Ilūkstes novada bērnu bibliotēkas vadītājai), Pūcei (Zitai Timšānei, Pilskalnes pagasta bibliotēkas vadītājai), Bitītei (Vikijai Klišānei, Ilūkstes novada kultūras centra mākslinieciskās daļas vadītājai), Puķei Vizbulītei (Vitai Litiņai) par sadarbību un jaunas svētku svinēšanas tradīcijas lappuses atvēršanu.

Video skatīt šeit

Pilskalnes pagasta

kultūras pasākumu organizatore

Skaidrīte Azarstarpe

DSC01691