Aicinām jauniešus uz izlozi par darbavietām vasarā

image002      Ilūkstes novadā dalībai pasākumā Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs ir pieteicies lielāks skaits jauniešu, nekā ir iespējams nodrošināt darbavietas. Tādēļ tiks rīkotas izlozes.

Izlozes notiks:

  • darbavietām Ilūkstes pilsētā – Pašvaldības ēkā (Brīvības ielā 7, Ilūkstē) – 11. aprīlī plkst. 16.00;
  • darbavietām Pilskalnes pagastā – Pašvaldības ēkā (Brīvības ielā 7, Ilūkstē) 11. aprīlī plkst. 15.30;
  • darbavietām Bebrenes pagastā – pagasta pārvaldes ēkā 10. aprīlī plkst. 14.30;
  • darbavietām Dvietes pagastā – pagasta pārvaldes ēkā 10. aprīlī plkst. 16.00;
  • darbavietām Eglaines pagastā – pagasta pārvaldes ēkā 11. aprīlī plkst. 16.30;
  • darbavietām Šēderes pagastā – pārvaldes ēkā 11. aprīlī plkst. 16.30;
  • darbavietām Subates pilsētā un Prodes pagastā – pilsētas un pagasta pārvaldes ēkā 11. aprīlī plkst. 15.30.

 

 

Pasākuma Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” mērķis ir veicināt pasākumā iesaistīto skolēnu vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi.