Aicinām iesniegt ierosinājumus Atzinības rakstu piešķiršanai

Svetku img 4563 1      Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienu, Ilūkstes novada pašvaldība, pasniedzot Atzinības rakstus, vēlas izteikt pateicību novada iedzīvotājiem par uzņēmīgu, profesionālu un pašaizliedzīgu darbu, veicinot Ilūkstes novada attīstību.

    Lai apzinātu šādus cilvēkus, pašvaldība līdz 18. oktobrim aicina iesniegt ierosinājumus.

Motivētus ierosinājumus Apbalvošanas komisijai par Atzinības raksta piešķiršanu ir aicinātas iesniegt iedzīvotāju grupas vai organizācijas, biedrības un citi dibinājumi ne mazāk kā piecu cilvēku sastāvā, kā arī tiesīgi iesniegt pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāji, novada domes deputāti, novada pašvaldības izpilddirektors. Rakstiskus vai elektroniskus ierosinājumus Apbalvošanas komisijai var iesniegt pašvaldības Pakalpojumu centrā (Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, LV-5447, dome@ilukste.lv).

Ierosinājumā jānorāda šāda informācija:

  • ieteiktā apbalvojamā vārds, uzvārds, dzimšanas dati, ieņemamais amats, darba stāžs;
  • vispusīgs to darbu vai nopelnu apraksts, par kuru (-iem) ierosina apbalvot;
  • informācija par kandidāta pieteicēju (pieteicējiem).

Atzinības rakstu pasniedz par augstu profesionālu ieguldījumu un izciliem sasniegumiem vai mūža ieguldījumu novada tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības un sociālās aizsardzības, sociālo pakalpojumu, valsts pārvaldes, kultūras, sporta, valsts aizsardzības, reliģiskajā vai politiskajā un citās jomās. Sīkāka informācija ir izklāstīta nolikumā „Par Ilūkstes novada pašvaldības apbalvojumiem”.

Novada iedzīvotāji tiks godināti Latvijas proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā, kas norisināsies šī gada 16. novembrī Ilūkstes novada kultūras centrā.