Aicinām iepazītes ar Dvietes palienes atjaunošanas projekta laikā paveikto

untitled2 150     „LIFE+” programmas projekta „Griezes biotopu atjaunošana „Natura 2000” teritorijā „Dvietes paliene” noslēgumā tika sagatavots ilustrēts projekta kopsavilkums (Layman’s report), kurā sniegta informācija par projekta mērķiem, pasākumiem un rezultātiem. Kopsavilkums ir lasāms un lejuplādējams šeit.

    Projekta partnera SIA „Elm Media” komanda projekta laikā uzņēma dokumentālo filmu „Palu zeme Dviete”, kas stāsta par Dvietes palienes dabas vērtībām un procesiem, vietas vēsturi, apsaimniekošanu dažādos laikos un par LIFE+ projekta laikā paveikto.

Filma ietver no gaisa filmēto materiālu 2011. un 2013. gada palu laikā un 2015. gada vasarā un rudenī – pēc Dvietes upes līkumainās gultnes atjaunošanas. Filmas garums ir 45 minūtes.

Dokumentālo filmu par Dvietes palieni un LIFE+ projektu var noskatīties šeit.

 

Ilze Priedniece