Aicinām būt kopā Latvijas valsts simtgades atklāšanas akcijā „Apskauj Latviju”

18198144 1405196409539996 790745169 n      Latvijas valsts simtgades svinības ir iespēja godam un cienīgi, lepni un priecīgi svinēt valsts simto dzimšanas dienu, izstāstīt Latvijas stāstu un veidot nākotnes Latviju. Ikvienam Latvijas cilvēkam ir iespēja piedalīties un kļūt par šī vēsturiski unikālā notikuma līdzveidotāju

      Latvijas valsts simtgades atklāšana 2017. gada 4. maijā! Latvijas valsts simtgades atklāšanā satiksies cilvēku rokas un gara spēks, apskaujot Latviju, klājot baltus galdautus un godinot drosmīgos valstsvīrus, kas pirms simts gadiem apvienoja Latvijas tautu ceļā uz neatkarīgu valsti. Svinēsim mūsu brīvību!

 

Latvijas valsts simtgades atklāšanas akcija „Apskauj Latviju”

 

Lai ozoli apskauj un ieskauj Latviju. Lai tie stājas visapkārt kā sardzē.

Lai mēs ozolus iestādām tā, ka tie sakņojas ne tikai zemē, bet arī sirdīs.

Tad kā ozoli būs mūsu vīri. Tad ozolu staltumā augs mūsu dēli.

Tad pēc vēlreiz simt gadiem jau varēsim Jāņu vainagus vīt.

Lai līdzi ozoliem aug mūsu spēks. Lai līdzi ozoliem sakuplo m ūsu dzimtas.

Lai līdzi ozoliem Latvija tiecas augšup.

Lai sargā Latviju mūsu mīlestības un uzticības spēks.

    

– Māra Zālīte –

 

 

Kad: 2017. gada 4. maijā

Kur: 45 Latvijas pierobežas pašvaldībās

Rīkotājs: Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroju sadarbībā ar Latvijas mazpulkiem, Jaunsargiem, Skautiem un gaidām, Latvijas pašvaldībām.

 

Akcijā satiksies cilvēku rokas un gara spēks, stādot simtgades ozolus, svinot mūsu brīvību un atklājot Latvijas valsts simtgadi.

Akcija „Apskauj Latviju” vērsta uz Latvijas tautas vienotības un piederības sajūtas stiprināšanu, veicot simbolisku rīcību – izveidot garīguma sardzi, iestādot ozolus Latvijas robežpilsētās, pagastos vai pierobežas teritorijās.

2017. gada 4. maijā pie Latvijas robežas esošo 45 pašvaldību teritorijās stādīsim ozolus, kam būs pievienota īpaša norāde, kas apliecinās, ka tas ir Latvijas simtgades ozols. Stādīšanas darbi tiks vienlaicīgi uzsākti no četriem galējiem Latvijas punktiem, kuros par piemiņu valsts astoņdesmitajai jubilejai (1998. gadā) tēlnieks Vilis Titāns izveidoja skulpturālu grupu „Latvija saules zīmē”. Meikšānu ciemā Zilupes – Šķaunes ceļa malā atrodas viena no četrām zīmēm „Austras koks”, jo būdams vistālāk uz valsts austrumiem, pirmais „sveic” sauli. „Saules puķe” – Latvijas tālākais dienvidu punkts – atrodas Demenes pagastā, Daugavpils novadā. „Zaļais stars” – Latvijas galējais rietumu punkts – atrodas Bernātos, Nīcas novadā. „Baltās naktis” – Latvijas tālākais ziemeļu punkts – atrodas Ipiķu pagastā, Rūjienas novadā.

Ilūkstes novada pašvaldība atrodas galējā dienvidu maršrutā, un Latvijas simtgades ozola stādīšanai ir izvēlēta mūsu novada pierobežas pilsēta – Subate. Pasākumā piedalīsies pašvaldības, Iekšlietu ministrijas pārstāvji, VUGD vienības, jaunsargi, viesi no pierobežas Lietuvas Ābeļu pilsētas.   Ozola stādīšanas laiks Subates Tirgus laukumā – plkst. 14.30.

Pēc simtgades ozola iestādīšanas pasākuma dalībnieki dosies gājienā pa Brīvības ielu uz Ezermalas parka estrādi, kur notiks svētku koncerts un Baltā galdauta svētki.

Svinēsim mūsu brīvības svētkus kopā!

 

Papildu informācija par akciju „Apskauj Latviju”

 

Ilūkstes novada kultūras centra direktore

Sandra Stašāne